%{tishi_zhanwei}%
+
 • f0404145-bb29-4668-a574-db73048512a0.jpg

MCF7细胞专用培养基

价格

所属分类:

完全培养基

完全培养基

货 号:

BC-C-HU-M-026

货 期:

2周

存储条件:

2~8℃,避光

有  效  期:

3个月

 • 产品描述
 • 参考文献
  • 商品名称: MCF7细胞专用培养基
  • 商品编号: BC-C-HU-M-026
  • 货号(表格): BC-C-HU-M-026
  • 价格(表格): 询价
  • 规格: 100mL
  • 规格(表格,必填): 100mL
  • 货期: 2周
  • 储存条件: 2~8℃,避光
  • 有效期: 3个月

  此产品为询价产品,具体价格详询客服,感谢您的支持!

关键词:

MCF7细胞专用培养基

相关内容