%{tishi_zhanwei}%
+
 • 实验室耗材.jpg

96孔酶标板,平底,高结合,PS(聚苯乙烯)材质,未灭菌

价格

¥ 23.52

所属分类:

实验室耗材

实验室耗材

货 号:

3590

货 期:

现货

存储条件:

室温

有  效  期:

5年

 • 产品描述
 • 参考文献
  • 商品名称: 96孔酶标板,平底,高结合,PS(聚苯乙烯)材质,未灭菌
  • 商品编号: 3590
  • 货号(表格): 3590
  • 价格(表格): 23.52
  • 规格:
  • 规格(表格,必填):
  • 货期: 现货
  • 储存条件: 室温
  • 有效期: 5年
  • 规格:

关键词:

96孔酶标板,平底,高结合,PS(聚苯乙烯)材质,未灭菌

相关内容